Hälsodeklaration

Det här är första steget i ditt aktiva val mot en förbättrad hälsa. För bästa möjliga resultat av den förändringsprocess som du står inför, så börjar det med en hälsodeklaration där du fyller i din information samt dina hälsovanor i dagsläget.

Var god fyll i nedanstående information. Var utförlig, och låt det ta lite tid. Det är en viktig del så att jag får en helhet av din hälsa i dagsläget. Efter jag har mottagit din information, så kommer jag att återkomma till dig för en konsultation innan vi påbörjar din resa mot en hälsosammare version av dig själv!

Om du är osäker kan du även kontakta mig genom att fylla i formuläret på min kontaktsida. Se här

Processen - steg för steg

Det kan ibland kännas överväldigande att signa upp för en tjänst online. Du förbinder dig inte till något förrän en faktura är utställd. D.v.s. vi kommer att ha kontakt innan tjänsten fastställs. För att förenkla det för dig, så följer nedan processen för kostrådgivning hos mig:
 
1. Steg ett är alltid att en hälsodeklaration fylls i, för att jag ska lära känna dig och hur dina hälsovanor ser ut i dagsläget. 
2. Därefter kommer jag att återkoppla till dig, där jag eventuellt ställer följdfrågor och får kontakt.
3. Du kommer sedan att få registrera din kost i tre dagar för att jag ska få en överblick i hur din kost ser ut just nu. Samtidigt vill jag att du tänker ut om där är något du inte tycker om.
4. Efter inskickad kostregistrering kommer jag att sätta ihop ditt kostschema utefter mål, bakgrund, dagsläget, preferenser och allergier.
5. Du kommer att få kostschemat skickat i god tid innan påbörjad period, så att du på så vis har tid att förbereda dig inför måndagens start.
6. Från startdatumet och sedan 8 eller 12 veckor (beroende på vald tjänst) så kommer jag att coacha dig och din resa till hälsosammare vanor medan du följer kostschemat. All uppföljning och coachning sker via mejl.

Jag ser framemot att höra ifrån dig och starta din hälsoresa!

Personuppgifter
Tjänst
Kost
Fysisk aktivitet
Sömn
Alkohol
Tobak
Slutligen