Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter på Health by Sarah Celin AB

 

För Health by Sarah Celin AB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. 

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text. 

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter? 

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser. 

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas. 

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom Health by Sarah Celin AB verksamhet är Health by Sarah Celin AB personuppgiftsansvarig (559319-1256, Hermelinsgatan 49, 21567 Malmö).

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, födelsedatum, adress och kontaktuppgifter, samt uppgifter om dig själv och din hälsa som du uppger.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra tjänster och ge bästa möjliga service.

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga 

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en.

 

Health by Sarah Celin AB
sarah@sarahcelin.com